Aile Sistem Dizimi
AİLE SİSTEM DİZİMİ
 
“Dede erik çalmış, torunun dişi kamaşmış.”

Yaşamın içinde bilincimizin yettiği kadar varız ve göremediğimiz daha birçok şey var. Tıkandığımız noktaların, hastalıkların ve sıkıntılarımızın birçoğu aileden DNA kodlarımızla akan bilgilerin tekrarından başka bir şey değil.
 
Belki de bu kayıtlı bilgilerle şu anımıza yansıyan olayların farkına bile varamıyoruz. Yaşamımızda sürekli tekrar eden sorunlarımız, sağlık problemlerimiz, yolunda gitmeyen ilişkilerimiz, tıkanıp kalan işlerimiz oluyor, “ama neden bunlar bizim başımıza geliyor?” diyip duruyoruz. İşte bunları bulup fark etmek ve yeniden şifalandırarak o anda çözümlemek, göremediğimiz bütünün parçaları olarak daha geniş bir alanı görünür kılmak ve sorunlarınızın asıl temel noktalarını yakabilmek

İSİS MU AKADEMİ'de TSDE Aile Sistem Dizimi Terapisti Yurdaay ONARAN'la AİLE SİSTEM DİZİMİ KUANTUM TERAPİ ile mümkün…
 
Klasik Aile Sistem Dizimi Yöntemi Nedir?
 
Bert Hellinger tarafından geliştirilen Aile Dizimleri metodu, sorunu ele alınan bireyin güncel ya da köken ailesinin veya ait olduğu sistemin "temsili" olarak dizilmesine (görüntülenmesine) dayalı bir grup çalışmasıdır. Bireyin probleminin çözümüne yönelik olarak, bazı aile üyeleri "temsilciler" tarafından yansıtılır. Dizim çalışmaları sırasında seçilen temsilcilerin, temsil ettikleri kişinin ailesinin çekim alanına (kolektif bellek) girip, benzer patalojik davranışlar sergiledikleri gözlemlenmektedir.
 
Tüm dünyada yankı uyandıran bu yaklaşım, içinde bulunduğumuz sistemdeki en derin dinamiklere erişebileceğimiz bir süreçtir. Bu dinamiklere eğilmenin ardındaki amaç, hastalıklar, depresyon, endişe, korku, mutsuzluk, bağımlılıklar ve yalnızlık gibi yıkıcı yaşam unsurlarında kişileri tuzağa düşürmüş olan, gizli kalmış sadakatleri ve bilinçaltındaki kimlikleri daha iyi anlamak ve açığa çıkarmaktır.
 
Bu Çalışma Aile Köklerimizden Yaşamımıza Yansıyan Neleri Şifalandırır ve Faydaları Nelerdir?
 
Bu yönteme göre, nesiller öncesinde aile üyelerinin yaşadığı "ağır travmalar", bir anlamda kader olarak bizlere atalarımızdan miras kalmaktadır. Aile içinde zamanında çözülememiş her blokaj, bir sonraki kuşak tarafından bilinçsizce üstlenilmektedir. Kuşaklar arasında yaşanan kör bir sevgiye dayalı bu bilinçdışı aktarım, kişinin hayatının çeşitli alanlarında kilitlenmeler yaşamasına sebep olmaktadır. Bu kilitlenmelerin sebebi, geçmişte aile büyüklerinden birinin başına gelen kürtaj, intihar, aile dışına itilme, evlatlık verilme, cinayet, sevdiğine kavuşamama, sevdiği kişiye yapılan büyük bir haksızlık vb. olabilir. Kişinin şu anda yaşadığı depresyonunun nedeni, 50 yıl önce yapılmış bir kürtaja, bebek yaşta ölüp unutulan ve adı hiç anılmayan bir davaya dayanabilir... Ya da partner ilişkilerindeki çözümsüzlüklerin nedeni, hiç tanınmayan bir aile büyüğünün yaşadığı veya yaşattığı ilişkisel - duygusal bir travma olabilir.
 
Kolektif vicdan; kör bir güdüyle aileden hiçbir üyenin dışlanmasına, haksızlığa uğramasına, acı, mağduriyet yaşamasına müsaade etmez. Dolayısıyla geçmiş, yaşanmış ve bitmiş olsa da geçmişin travmatik etkileri, kişinin (kendi bilincinde olmasada) şu anda yaşadıklarında belirleyici rol oynamaktadır.
 
Bu yöntemle cinsel sorunlardan bedensel hastalıklara, ilişki sorunlarından bağımlılıklara kadar yaşamın herhangi bir alanında kriz ya da kilitlenme yaşayan kişilere sorunlarının kökten çözümünde destek sağlanır. Dizimler esnasında, kişinin içsel gözündeki aile resmi ortaya konularak çeşitli kilitlenmeler, blokajlar içeren bu resmin terapist tarafından adım adım değiştirilmesi ile herkes için aydınlatıcı ve özgürleştirici olan "çözüm resmi"ne ulaşılır. Özetle kilit kırılır ve aile ruhu kendine özgü derin hareketleri ile akmaya başlar ve sorun/hastalık çözülür.
 
 
Aile Sistem Dizimi Nasıl Ortaya Çıkmıştır ve Sistem Nasıl Çalışır?

 
Aile Sistem Dizimi, Almanya Heidelberg Üniversitesi tarafından bilimselliği araştırılmış ve kabul edilmiş bir çalışmadır. Bazı ülkelerde özel sağlık bünyesinde yapılmaktadır. Avrupa’da yaygın bir sistemdir. Dizim çalışması, 80'li yıllarda Bert Hellinger tarafından "Familien auf stellung"  ismi ile ortaya çıkmıştır. İngilizce ve bazı dillere Family-constellation olarak çevrilmiştir. Almancada die Konstellation kelimesi zaten vardır, ama Hellinger en başından itibaren yaptığı çalışmayı die Familien auf stellung olarak adlandırmıştır.  Bu anlam olarak ailenin, herhangi bir sistemin kişi veya uzman tarafından duygusal olarak konumlandırılmasını ifade eder. Enstitü başkanımız Dr. Zararsızoğlu Almanya'dan ülkemize ilk kez uygulama yapmak için davet edildiğinde Boğaziçi Üniversitesi Filoloji Profesörleri ile, die Familien auf stellung' un Türkçe karşılığı üzerine istişarede bulunmuştur. Bu hocalar, bu terimin İngilizce çevirisinin dilimizde aynı anlam ve karşılığı vermediğini ve Dr.Zararsızoğlu'nun önerisi olan "dizim" kelimesinin Familien auf stellung'u Türkçe'de en uygun tanımlayan karşılığı vereceğini teyid etmeleri üzerine dilimize Aile Dizimi - Aile Dizimleri olarak geçmiştir. İlk başlarda Hellinger'in kendisi, bu uygulamayı sürekli yeni bilgiler ve yöntemler vasıtasıyla genişletmiş, yoğunlaştırmış ve bu çalışmaya gönül veren değerli araştırmacıların katkıları ile de daha derin, daha da yapıcı çalışmalar ile dünya çapında yayılarak çok büyük bir ilgi uyandırmıştır.
 
Aile Sistem Dizimleri süreci esnasında ortaya çıkan ve büyük ölçüde dizim terapistinin, temsilcilerin ve danışanın önyargılarından bağımsız olan enerjitik fenomenlerden oluşmaktadır.
Bu durum, danışana ve onun sistemine (ailesine) daha uyumlu, daha etkili ve daha yaratıcı olarak gelişme yeteneği sağlayan, yeni ve iyileştirici bir resmin oluşmasına olanak tanımaktadır.
 
Uluslararası alanda ilk duyulmaya başlandığı zamanlarda "Hellinger-Work" adlarıyla tanınan bu yöntem, bugünlerde dünyanın birçok ülkesinde uygulanmaktadır. Psikoterapi ve danışmalık yöntemleri içinde yerini almıştır.
 
Dizim çalışması, aile terapisinin yeni bir yöntemi olmaktan çok daha fazlasıdır. Aslında yaşamın tüm alanlarını kapsayan, ruhsal alana kadar uzanan, yeni bir hayat düzeni anlayışını hedeflemektedir. Bu anlamda çalışmalar için dört farklı düzey belirlenebilir:
Terapi süresince orada bulunmayan aile/sistem fertlerinin veya soyut sistem unsurlarının, bir grubun üyeleri tarafından (idareten -münferit danışmanlık hizmetinde-, hayal ederek ya da figürler vasıtasıyla), temsil edildiği (metodik) düzen. Diğer bir deyişle, dizim.    
 
Dizimlerde resmedilen sosyal ilişkilerin ve bunların temelinde yatan kuralların (sosyolojik) düzeni, bu düzenlerin içselleştirilmesi, kayması, ihmal ya da ihlal edilmesinden kaynaklanan ızdırabı ve içsel düzen ile dışarıdaki düzenin karşılıklı etkileşiminin (psikolojik) düzeni. Buna bir dizim esnasında, sosyal düzenlerin ve bununla bağlantılı olan hislerin, canlı olarak yaşanması da dâhildir.
 
İçsel ve/veya dış düzenin tekrar eski haline gelmesinin; içsel ve/veya dış kaynaklı bir problemin/dengesizliğin çözüme kavuşmasının ya da dar veya geniş anlamda iyileşmesinin terapatik dengesidir.

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!

Gönder