Hipnoz Terapi
HİPNOZ TERAPİ

Hipnoz bir uyku hali değildir fakat normal bir bilinçlilik hali de değildir. Kişinin uyku halinde dikkati dağınıkken hipnoz halindeki kişi tamamıyla bir konu üzerine odaklanır. Hipnoz terapi çevre farkındalığının azaldığı, dikkatin belirli bir noktada toplanabildiği bir bilinç değişikliği olarak tanımlanabilir. Kişi yoğun olarak odaklandığı anda, aldığı telkinlerle yenilenerek olması gereken dönüşümü sağlar. Telkinler bilinç dışında gerçekleştirilen düşüncelerdir.

Hipnoz günümüzde spiritüalizmde ve parapsikolojide kullanılmasının yanı sıra, psikoterapide, kriminolojide ve sancısız doğum, sancısız diş çekme (-A.B.D.’deki dişçilerin yaklaşık dörtte birinin uyguladığı belirlenmiştir), yabancı dili çabuk öğrenme gibi çeşitli amaçlarla birçok alanda kullanılan bir yöntemdir. Ayrıca uluslararası istihbaratta da kullanıldığı ileri sürülmektedir. Manyetik hipnozla yapılan tedavi sistemine ve uzmanlık alanına kimi ülkelerde biyoterapi adı verilmektedir.
 
  • Beden ve zihin kendisini iyileştirir.
  • Her şeyi hatırlayıp, her şeyi unutabiliriz.
  • Zihin ve beden birbirlerini etkiler.
  • İnsanlar başarmak için bütün yeteneklere sahiptir.
  • Başarısızlık yoktur, sadece yetersiz geri bildirim vardır.
  • Semptomlar, bilinçdışına bastırılmış ve zihne verilmiş tehlike sinyalleridir.
  • Her var oluşun bilinci vardır, hücrelerimizin bilinci sürü psikolojisine benzer, biri nereye gidiyorsa diğerleri de onu izler ve birlikte bedenin morfolojik alanını oluştururlar. ( Morfolojik alan= yaratım planı)
  • Bedensel zihin, ön bilincin yanılgıları ile hücre bilincinde de yanılgıya düşebilir. Bu da bize hastalık olarak dönebilir.
  • Hipnozda telkin ile hücre bilincine ulaşılabilinir. Bu da Hipnozu her alanda kullanılabilinir kılar.
 
İnsan beyni hipnotik terapiyle neler yapabilmektedir?
 
Dumont’a göre “Bütün tedaviler sonuçta zihin tedavileridir. İyileşme süreci her zaman için atık dokuların tamir edilmesi ve hücrelerin etkinlikleriyle karşılıklı ilişki ve koşulların uyumlu bir şekilde yeniden düzenlenmesinden oluşur. Kişinin hayal gücü ve dikkati ile telkinin gücüne katkıda bulunduğu için, bu ortam iyileşmeyi kolaylaştırır. Gelişmeyi fark eden kişinin cesareti ve inancı artar ve telkin ivme kazanır. Eğer yeterince canlandırılabilirse, hayal gücünün pek çok ciddi ve hafif hastalığın tedavisinde önemli yardımları olur.
 
Ne tür hastalıklar hipnozla tedavi edilebilir?
Her hasta hipnoza cevap verir mi?

 
Eğer isterse olabilir, yaklaşık olarak kişilerin %80′i belirli bir ölçüde hipnotize olabilirler. Bu bireyin telkin alma derecesine bağlıdır. Kişilerin ancak % 25′i derin hipnoza girebilir. Zeki ve hayal gücü zengin olanlar çok iyi hipnotize olurlar. Aydınlar, disipline alışkın kişiler, askerler, hemşireler, sporcular, ilkokul ve lise çağındaki öğrenciler kolaylıkla hipnotize edilebilirler.
5-6 yaşından küçük olan çocuklarla, 70 yaşın üzerindeki büyüklerin hipnoz olması zordur. Zihinsel herhangi bir rahatsızlığı olan kişiler, zeka seviyesi (IQ’su) düşük kişiler, bunaklar, konsantrasyon zorluğu yaşayan kimseler, hipnoz olmak istemeyen, korkan, oto kontrolü elden bırakmak istemeyen kişiler de hipnoz olamazlar.
 
Hangi hastanın kesinlikle hipnoz edilmemesi gerekir?
 
Hipnoz terapi uygulamalarında, borderline, psikotik ve disosiyatif vakaların önceden ayırt edilmesi gereklidir. Eğer kişi Çoklu Kişilik, Şizofreni, Çift Kutuplu Rahatsızlık, Histeri gibi psikiyatrik nitelikli bazı rahatsızlıkların yanı sıra Epilepsi nöbetleri geçiriyorsa, bir tıp doktoru veya psikiyatriste havale edilmesi uygun olur.
Hipnoz terapi deyince akla ruhun bedenden ayrılması gelmektedir. Hipnozun tek yolu bu mudur?
Bu bilgi doğru değildir. Çünkü hipnoz zihni dinginleştirilip bilinç altına inebilmektir. Yani ruhumuz hiçbir yere gitmez, sadece ruhumuzun bizimle iletişime geçmesi sağlanır. Yani ne ruh bedenden ayrılır, nede beden ruhtan, sadece zihin yani ön bilinç durağanlaşır ama durmaz ve bilinçaltı kendini daha rahat ifade eder.
 
Hipnozla yabancı dil öğrenilebilir mi?
 
Gerçekten bu konuda yardımcı olur. Dikkati bir noktaya topladığı ve bedensel, zihinsel bir rahatlama sağladığından algı kapasitesi yükselir. Daha kolay ve hızla öğrenir. Tabiî ki o kişinin derslerini de çalışması gerekir. Hipnozla dil öğrenirken ders çalışmayacaklarını düşünenler için üzgünüm ama çalışmadan, emek vermeden bir değeri kazanamıyoruz ki hipnoz çalışması süresini çok kısaltır. 4-5 seferde öğrenemeyen kişi hipnozla 1-2 sefer tekrarla öğrenme süresine geçebilir.
 
Hipnoz ile gerçekleştirilmesi amaçlanan tedavi kaç seansta sonuç getirmektedir?
 
Buna kesin şu kadar seans da biter dememiz doğru değildir. Kişiye ve konuya göre değişir. Bazen tek seansla sonuçlanabilir ama konu üstüne bazen 6 ay da çalışılabilir ya da üstünden bir süre geçince yenileyerek tekrarlamak da gerekebilir. Böylelikle kalıcı sonuçlar elde edilir. Örneğin sigara bırakma çalışmasında bir süre sonra üstünden geçmek daha verimli oluyor.
Her şeyi yaşatan bilincimiz ve bilinçaltımızın kalıpları… Bu kalıplar bizi hasta edecek ya da rahatsız edecek şekilde kodlanmışsa, bu kalıbı sağlıklı kılacak kodlama ile değiştirmek mümkün. Sizlerle İSİS MU AKADEMİ'de Yurdaay ONARAN'la bunu başarmaya yol alıyoruz. 
 

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!

Gönder