Koçluk İçin Çerçeve
Koçluk için Çerçeve (Frameworks for Coaching, kısaca FFC)
Kathy Tyler ve Joy Drake tarafından İskoçya’daki Findhorn Vakfında geliştirilmiş benzersiz bir koçluk aracıdır.

Koçluk için Çerçeve süreci, işyerlerinde zorlayıcı ve yenilikçi durumları değiştirmek ve yaratıcı bir biçimde etkileşim sağlamak için hızlı ve basit bir metot sağlar.
Koçluk için Çerçeve dönüşüm oyununun şirketler için oluşturulmuş versiyonu olan Frameworks For 


Change (Değişim için Çerçeve) simulasyonunun bir parçası olan Koçluk için Çerçeve (FFC) bağımsız bir koçluk aracıdır. Bireylerin, takımların ve organizasyonların değişikliklere adapte olmasını sağlar. Derinlemesine öğrenmeyi deneyimleterek, yaratıcılıklave eğlenerek gerçekleştirir. Çözüm odaklı ve insan bağlantılıdır. Önceden kararlaştırılmamış sonuca yönelik bir beyin fırtınası süreci olarak algılanabilir.

Bu yenilikçi koçluk gereci işyeri çalışanları ile hızlı, derinlikli ve etkili bir şekilde çalışılmasına olanak sağlar.
Zorluk alanında çözüm yolları araştırdığınızda, yaratıcı yeni yöntemler aradığınızda, vizyon genişletmek için yollar bulmaya çalıştığınızda, FCP size tekrar değerlendirmek ve ilgili faktörleri kurmak konusunda yardım edecek ve sizi ileriye dönük sezgisel bir bilinç oluşturmanız için cesaretlendirecektir. Müşteriler hızlı bir anlayış kazanırlar, değerleri ve doğruluklarıyla ahenk içinde kararlar verirler, ve yararlılıklarını, üretkenliklerini ve memnuniyetlerini arttıracak hareket planı geliştirirler.

Koçluk için çerçeve (FFC)  konunun altında yatan dinamikleri hemen tespit eder ve sezgisel yetileri de uyararak konulara yaratıcı çözümler gösterir. Her ne kadar, müşterilerinize gereken değişiklikleri Koçluk için çerçeve (FFC)  yapmıyorsa da onları yaratıcılıklarını, hayal güçlerini ve diledikleri sonuca ulaşmak için gereken kararları verme güçlerini ifade edebilmeleri açısından destekler. Böylelikle müşteriler kendi değerleri ve bütünlükleri ile uyumlu kararlar verme konusunda cesaretlenir ve bu yönde bir öngörü geliştirirler. Bunun sonucunda da kendi etkinliklerini, üretkenliklerini ve memnuniyetlerini geliştirecek bir hareket planı oluşturabilirler.
 
Sezgi doğal bir kaynaktır; yaratıcı karar verme verileri içeren çoklu kaynakları özümseyici güçlü bir yoldur. Kültürümüzün analitik düşüncenin önemini vurgulamasından dolayı, biz genellikle bu içsel bilgeliğe ve sezgiye sahip olduğumuzu unuturuz. Açıkça çerçevelenmiş bir niyeti belirleyen rastgele seçilmiş kartlardan seçerek, Koçluk için Çerçeve  (FFC) süreci, sezgisel sürecinizi zorlamadan harekete geçirir ve hızlandırır.
 
Koçluk için Çerçeve (FFC) sürecini,  kendinize veya çalışanlarınıza  şu şekilde yardım etmek için kullanabilirsiniz.
 • İnançları  gözden geçirmek ve değerleri uygulamak  
 • Karar verme sürecinde sezgiyi nasıl uygulayacağınızı öğrenmek
 • Sürekli tekrar eden problemlerinizi çözmek için yeni stratejiler keşfetmek
 • Yaratıcı bireysel ve grup çözümleri üretmek
 • Kişisel sorumluluğun faydalarını fark etmek
 • Potansiyel engelleri görselleştirmek ve hafifletmek 
 • Bireysel ve grup değerlerini aynı hizaya koymak
 • Takım iletişimini ve işbirliğini geliştirmek
 • Bireysel ve örgütsel kuvvetler ve değerler için sağlam temeller oluşturmak
 • Zorlu değişiklik ve  ve mücadeleler ile başa çıkmak
 • Bireysel ve örgütsel performansı destekleyici yollar öğrenmek

Nasıl uygulandığına gelince:

Yapmaktan emin olmadığınız bir hareket, keşfetmek istediğiniz yeni bir yön, çözmek istediğiniz bir problem veya değiştirmeye hazır olduğunuz  bir durumla ilgili  olarak  bir konu seçilir. Bu konu  bir niyet /odak cümlesi haline getirilir.
 
Niyet /odak cümlelerine örnekler:
 • Liderlik yeteneklerimi güçlendirmeye ve kontrolde olma ihtiyacımı serbest bırakmaya niyet ediyorum. (bireysel odak cümlesine örnek )
 • Anahtar kuvvetlerimizi nasıl geliştireceğimizi  öğrenmeye ve değişim zamanlarında bunlardan faydalanmaya niyet ediyoruz. (takım odak cümlesine örnek )

Odak /niyet cümlesinin belirlenmesi ile süreç başlar. Seçilen odak/niyet cümlesi ile ilgili açık, net ve kısa çözümler sunan bu yöntem, kısaca analitik (mantıksal) ve sezgisel düşüncenin beraber çalıştırılmasını sağlar.Koçluk için çerçeve ( FFC )  anahtar faktörleri ve ilgili her konuya etki eden kaynakları kesin belirleyici olması amacıyla dizayn edilmiş 3 deste karttan oluşmaktadır.
Bu 3  farklı  kart destesi ile uygulanan yöntem seçilen konuya ilişkin engel, içgörü ve rehber kartlarının çekilmesi, ilgili  çalışma kitabının kullanılması ve gerekli aksiyon planlarının alınması ve takibi ile tamamlanır.
Seanslar ortalama 1 -1,5 saat sürmektedir.

Koçluk için çerçeve ( FFC)  kartlar vasıtası ile gerekli olan yeni düşünceleri ve perspektifleri sunmak üzere  özel olarak design edilmiş çok etkili bir yöntemdir. Ancak unutulmaması gereken bir şey daha var ki oda zihinsel içgörüler tek başına dönüştürücü olamaz yada aksiyon yerine kullanılamazlar, dolayısı ile istenilen sonuçların elde edilebilmesi, değişim ve dönüşümün sağlanabilmesi için Koçluk için Çerçeve  ( FFC ) ’den edinilen fark etmelerin aksiyona konulması gerekmektedir. Aksiyon planlarının oluşturulmasında ve talep edilirse oluşturulan aksiyon planlarının  takip edilmesinde, kolaylaştırıcı koçluk ve yönlendirme becerileri ile  katılımcıları destekler.
Aşağıda sürecin daha netlik kazanması için  bireysel odaklanma için yapılmış bir çalışma örneğini görebilirsiniz. Burada hatırlanması gereken, soruna ne kadar yakın bir niyet cümlesi kurarsak sonuçlarında o kadar etkileyici olacağıdır. O sebeple, niyet / odak cümlenizin içinizde ki  en canlı konuyu temsil etmesine özen gösterilmesi ÇOK  ÇOK önemlidir.
 
Basamak 1: Niyet cümlesi: Takımımın daha sorumluluk alarak çalışması ve yapılması gereken işi  görebilmem için bir lider olarak neler yapabilirim?
Basamak 2:  İlk İçgörü: Bu durumda ‘’açıklık ‘’ niteliğine değer veriyorsun ve onu ifade ediyorsun.
Basamak 3: Olası Engel: Bu durumda ‘’yargılaman’’ sebebi ile geriliyorsun.
Basamak 4: Kaynak İçgörü: İnsanların duymak istemediğini bilmene rağmen doğruyu  söyleme cesaretin var.
Basamak 5: Rehber:  Uyum
Basamak 6: Aksiyon Planı: Daha az yargılayıcı olmak için, çalışanlarımdan daha fazla bilgi isteyeceğim ve onları aktif olarak dinleyeceğim.
Kimler Faydalanabilir?
Bu  eşsiz, kendi kendine  başlı başına bir koçluk aracı olan değişim için çerçeve seansları, donanımlarını ve becerilerini bu modeli kullanarak genişletmek isteyen, danışmanların, eğitmenlerin  koçların,  işyerindeki müşterileri için bireysel ya da küçük gruplarda kullanımı için idealdir.
O sebeple :
 • Şirketlerde çalışan tüm bireyler (elemandan yöneticiye tüm  pozisyonlar ).
 • Şirket içi departmanlarda işbirliği, uyum ve birliği arttırmak isteyen tüm  takımlar...
 • Ortak bir şirket kültürü oluşturmak isteyen tüm gruplar......
 • Koçluk almak isteyen üst düzey yöneticiler.....
 • İşle ilgili zayıf ve kuvvetli taraflarını farketmek isteyen herkes..... bu seanslardan faydalanabilir.

Kolaylaştırıcının  Rolü

1-1,5 saat süren seanslarda müşterinin hedeflerine ulaşmalarında, aksiyon planlarının oluşturulmasında ve talep edilirse oluşturulan aksiyon planlarının  takip edilmesinde,koçluk ve yönlendirme becerileri ile  müşterileri desteklemek.
Koçluk için Çerçeve (FFC) eğitimini aldıktan sonra Müge Özkorkut’un bu süreçle ilgili söyledikleri ve deneyimledikleri şunlardır:
“4 günlük kolaylaştırıcı / koçluk  eğitimi  sürecinde benim odak cümlem,  niyetim şuydu:
‘’Rekabeti ortadan kaldıran ve işbirliğine yer veren ,en yüksek potansiyelimle çalışıp  yaratıcı olduğum  ve yaşamıma bolluk getirecek bir iş edinmeye  niyet ediyorum..’’

Böyle bir niyeti koyduğumda bu konuda  beni nelerin engellediğini  hemen orada daha eğitimi alırken deneyimleyebileceğimi, fark edebileceğimi bilmiyordum. Benim için hızlı ve beklenmedik bir deneyim olmuştu. Peki ne değişti tek bildiğim artık hiçbirşey eskisi gibi değil ve herşey eskisi gibi. Bunca senelik iş hayatımda  yaşarken fark edemediğim bir konuyu orada sadece niyet ederek bu kadar kısa sürede  deneyimleyebilmek sıkı bir AHA çekmeme neden oldu. Ciddi ve önemli bir  farkındalık ve gerçek bir büyüme ve değişim. Minnettarım.”
Dönüştürücü, ilham verici ,destekleyici,geliştirici eşsiz  bir kaynak ve fırsat...
 
Yurdaay ONARAN'ın kurduğu İSİS MU AKADEMİ'de KOÇLUK İÇİN ÇERÇEVE hizmetini de vermekteyiz. Sizleri bekliyoruz...

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!

Gönder