Kurumsal Dizim
Kuruluşlar ve şirketler dönemsel olarak bazı durumlarda farklı problemlerle karşılaşırlar:
· Şirket yeterli gelişimi gösteremiyordur,
· Müşterileri azalmaktadır,
· Yeni ürünler geliştirilemiyordur,
· Çalışanlar içinde iletişimsizlik hali motivasyonu düşürüyordur.
 

KURUMSAL DİZİM, iki şirketin birleşmesi işletmenin gelişmesine faydalı olabilecek mi sorusuna, çalışanların doğru noktalarda çalışıp çalışmadıklarına, hangi noktada daha iyi verim verebileceklerine, işi bırakma düşüncelerinin nedenlerine ve kar oranının neden düştüğü vb. birçok sorunun görünür kılınmasına ve farkına varılmasına yardımcı olacak bir çalışmadır.
Bu çalışma şirkette veya kurumda nelerin yanlış gittiğine ve problemin nedenine yönelik yapılacak akılcı bir analizle ışık tutabilir, kuşkusuz bazı ipuçları da verebilir veya problemin bir bölümünü gösterebilir.
 
Kurumsal Dizim ve organizasyon dizimleri, kuruluşlar ve şirketlerde faal olan gizli dinamiklerin keşfedilmesini, görülemeyen dinamiklerin açığa çıkmasını mümkün kılar. Organizasyon dizimleri, sistem içinde görünmez olan bağlantıyı vererek, çözüm için gerekli adımların atılmasını sağlar.
Organizasyon- Şirket dizimi müşterinin içinde bulunduğu konum, olası çözüm ve çözüme ulaşmak için ilerlemek zorunda olduğu yolla ilgili olarak bir plan oluşturmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla dizim çalışması bir çözüm değildir; ancak gidilecek doğru yolun gösterilmesi ve tespit edilmesi yöntemidir. Her şey sezgisel ve akıcı biçimde yapıldığından, çözüm tamamen müşterinin yapılanmasında olmaktadır. Ayrıca çözüm işletme ve kuruluşlar için kolayca uygulanabilmesine olanak sağlamaktadır.
Yöntem son derece hızlıdır ve tanı ile çözüm arasındaki birkaç basamakta hareket eder. İşletme ve kuruluşla ilgili hiçbir ayrıntılı bilginin açıklanmasına ihtiyacı duyulmamaktadır. Böylece gizlilik garanti altına alınmaktadır.
 
Kurumsal, Organizasyon Dizimleri Nerelerde Kullanılır?
Şirket ve Kurumlardaki uygulamalar
Organizasyon dizimleri her tür işletme, birey, mikro-şirket, aile şirketleri, kuruluşlar, gönüllü yardım kuruluşlarının tüm iş sorunları ve konuları üstüne uygulanabilmektedir.
İşletme organizasyonu ve liderlikte, şirket birleşmeleri ve satın almalarında, şirket kuruluşunda, ortaklık sorunlarında, şirket adı ve ürün adlandırılmalarında çalışanların tanınmasında, stratejik gelişimde, müzakerelerin hazırlanmasında, ihtilaf yönetiminde, proje analizinde, aile şirketlerinin dinamiklerinde, marka ve ürün geliştirmede, danışmanlara yönelik denetim araçlarında, insan kaynakları uygulamalarında, eğitim, yönetimsel araştırma ve benzeri alanlarda kullanılır.
 
Yurdaay ONARAN ve İSİS MU AKADEMİ'nin profesyonel kadrosuyla gerçekleştirebileceğiniz Kurumsal Dizimlerle iş hayatınızı dengeye getirin ve performansınızı arttırın...
 

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!

Gönder