Kurumsal Koçluk

Kurumlar ve şirket yapılanmaları içinde dönemsel sıkıntılar ve çözümü görmedikleri anlar yaşayabilir. Personellerin şirketteki uyumu, anlayış yapısındaki farklılık problemleri, iletişimdeki sorunları, yeni yapılanmaların getirdiği tıkanmalarda bizim görevimiz Kurumsal Koçluk ile kurumunuza ışık tutmak...

Şirket vizyonunuz da ulaşmak istediğiniz noktada olmak, daha güçlü bir yapılanma yaratmak her zaman mümkün…


Bununla birlikte, çalışanlarınızın işine odaklanması, işi ve hedefinizi sahiplenmesi, profesyonel sorumluluk anlayışı ile işe adapte olması kurumunuzun lider kurum niteliğini ortaya çıkaracaktır. 

Takım ruhuna uygun etkili iletişim ve güçlü motivasyonla oluşturulan kurumsal farkındalığın aidiyet duygusunu aktive etmesiyle performansı an be an artırmak ve kaynakları en verimli halde kullanarak gelişen yaratıcılık gücü ile diğer kurumlardan farklılığı ortaya çıkarmak, rekabet gücünün artırılması, verim artışı ile karın yükselişi ve bu akışın getirisi ile yenilenen stabil motivasyon duygusunun oluşturmak Kurumsal Koçluğumuzun ana hedefleri arasındadır.
Kurumsal Koçluk süreçlerimizde kritik ve ana noktalarda doğru kararların alınması bizim için en önemli noktadır. Ve bu süreçte biz her adımda alınan kararların stratejik durumları, süreçleri destekleyen, en uygun anlayışların, davranışların çalışma alanı ile oluşturulması ve doğru kişi, doğru uygulamalarla başarının mümkün olduğu bilinci ile hareket ediyoruz.
 
KURUMSAL KOÇLUK ARAŞTIRMA SONUÇLARI 

Yatırımın Geri Dönüşü- ROI (Return of Investment)

 • Eğitim ve koçluğa düzenli olarak yapılan yatırımlar çalışan başına % 50’nin üzerinde net satış, çalışan başına neredeyse % 40 gayri safi kar ve hisse senetlerinde % 20 daha yüksek pay ile sonuçlanmıştır. (Amerikan Topluluğu’nun eğitim ve geliştirme raporu)
 • Geleneksel eğitimlerin (Yöneticilik, liderlik, zaman yönetimi, duygusal zeka gelişimi v.b.) verimliliği % 20 artırdığı görülmüştür. Ayrıca bu eğitimler sonrası 72 saat içinde verilen bilgiler % 80 oranında unutulmaktadır. Kurumun istediği doğrultuda eğitim ve kurumsal koçluk birleştirildiğinde üretkenlik artışı % 80’den fazladır. (Public Personel Management Journal)
 • Stanford ve Harward Üniversitesinde yapılan çalışmalar sonucu şirketlerin başarılarının %85’i çalışanlarınızın becerilerine bağlıdır. Bununla beraber koçluk çalışmalarından elde edilen maddi kazanç değerlendirildiğinde 100.000 dolardan fazla veya koçluk maliyetinin en az altı katı olarak belirlenmiştir. (Fortune dergisi)
 • İK uzmanlarının ABD’de 1999 yılında yaptığı bir araştırmaya göre şirketlerin % 92’si koçluğu yöneticilerine sunmaktadırlar. Koçluğun kullanıldığı alanlara örnek liderlik gelişimi, üst düzey personeli elde tutma, örgütsel yönetim planlaması, kurum içi iletişimin güçlenmesidir.

Bireysel Faydalar: Fortune Dergisinin yıllık değerlendirmelerinde ilk 1000’de yer alan şirketlerde, 100’den fazla üst düzey yöneticinin katılımı ile gerçekleşen bir araştırmada, 6 ay ile 1 yıl boyunca koçluk hizmeti alan yöneticilerin aldığı faydalar ise şöyle belirtilmiş:

 • Kendilerine bağlı çalışan  kişiler ile ilişkilerde iyileşme (katılanların %77’si)
 • Kendi yöneticileri ile çalışma ilişkilerinde iyileşme (%71)
 • Takım çalışması (%67)
 • Eşit derecedeki diğer yöneticilerle ilişkilerde iyileşme (%63)
 • İş memnuniyeti (% 61)
 • Müşteri ilişkileri (% 37)

Organizasyonel Faydalar: 100 yöneticinin katıldığı aynı araştırmada, şirketlerin aldığı faydalar ise şöyle ifade ediliyor:

 • Verimlilik (üst düzey yöneticilerin %53’üne göre)
 • Organizasyonel güç (%48)
 • Koçluk almış kişilerin şirket içinde tutulabilmesi (%32)
 • Maliyetlerin düşürülmesi (%23)
 • Karlılık (%22)

Yurdaay ONARAN ve İSİS MU AKADEMİ'nin profesyonel kadrosuyla gerçekleştirebileceğiniz Kurumsal Koçluk'taki başarılarımızla sizinleyiz.

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!

Gönder