1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldum. Ardından bir yıl İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programına devam ettikten sonra 2 yıl kadar büyük bir şirkette profesyonel iş yaşamının bir parçası olarak çalıştım. Daha sonra gelen annelik sürecinde şimdilerde sayısı 30’u aşan kişisel gelişim ve psikoloji kitabını Türkçe’ye kazandırdım. Davranış Bilimleri Enstitüsünde EMDR Travma Terapisi eğitimi aldım. Birçok “tanışanım” ve danışanım oldu. Enerjilerle ve nefes terapisiyle de haşır neşir oldum özellikle de Kundalini enerjisiyle. Bu arada yurt içi ve yurt dışından konusunun uzmanı çeşitli hocalardan kurslar gördüm, dersler ve süpervizyonlar aldım, akredite oldum.

Sayın Dr.Mehmet Zararsızoğlu, Dr.Hunter Beaumont, Dr.Stefan Haussner, Dr.Gunthard Weber, Dr. Dimitris Starvropoulos, DBE Başkanı Uzman Psikolog Emre Konuk da bu öğretmenlerimden bazıları. 

TSDE Enstitüsü’nde Alman Sistem Dizimleri Derneği (DGfS) tarafından onaylı ayrıca Avrupa Psikoterapi Derneği (EAP) standartları yöntem ve esaslarına göre yapılandırılmış Sistem ve Aile Dizimleri Terapisi’ne dair 3 yıllık eğitimimi tamamladım. Bu konuda “ileri eğitim” olarak adlandırılan 4.yılıma ve hayat boyu sürecek olan mesleki süpervizyonlara devam etmekteyim. Hayatımın bir parçası olan mesleki eğitimlerim ve süpervizyonlarım aralıksız sürmekte, danışanlarım ve öğretmenlerimden öğrenmeye devam ediyorum…
 
EMDR Travma Terapisi Nedir?
 
“ACI ANILARI SİLMEK”

EMDR- Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme- savaş stresi, taciz, doğal afetler veya çocukluk döneminde yaşanan üzücü olaylar gibi rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların yanı sıra, fobi, performans kaygısı, panik bozukluk, beden algısının bozukluğu, çocuklarda travma belirtileri, yas, kronik ağrı ve başka sorunların tedavisinde kullanılan psikolojik bir yöntemdir. EMDR, psikodinamik, bilişsel, davranışsal ve danışan merkezli yaklaşımlar gibi çok iyi bilinen farklı yaklaşımların ögelerini bir araya getiren bir yöntemdir (Shapiro, 2001).
EMDR’yi bularak dünyaya kazandıran Francine Shaphiro insanlık için büyük bir kazanım olan bu değerli terapiyi bu sözlerle tanımlıyor ve terapisi Türkçe’ye Shaphiro’nun yazmış olduğu bir kitabın adı olarak “ACI ANILARI SİLMEK” olarak tercüme ediliyor. Terapi sürecinde olumsuz anı ağı üzerinden çalışılıyor ve acı anılar tümüyle silinmese de o anıların bireye verdiği acı ve duygu birikimi terapi edilerek, kişinin travmalarıyla ilgili huzur bulması ve rahatlaması sağlanıyor. Travma semptomları ortadan kaldırılıyor.  

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!

Gönder